Plan de Emprego Local 2016-2019 Deputación da Coruña 3/12/2019"